JĘZYK ANGIELSKI
(3 – 6 lat)
RELIGIA
(5 – 6 lat)
ZAJĘCIA Z LOGOPEDĄ
(3 – 6 lat)
ZAJĘCIA Z PEDAGOGIEM
(3 – 6 lat)
TERAPIA RĘKI
(3 – 6 lat)
ZAJĘCIA PLASTYCZNE
(5 – 6 lat)
ZAJĘCIA MUZYCZNE
(5 – 6 lat)
ZAJĘCIA TEATRALNE
(5 – 6 lat)
MATEMATYKA Z PROGRAMOWANIEM
(5 – 6 lat)
GIMNASTYKA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNA
(3 – 6 lat)