ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 1 WE WŁODAWIE NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Roczny plan pracy przedszkola powstał w oparciu o:

  • wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2021/2022,
    kierunki polityki oświatowej państwa określone przez MEiN na rok szkolny 2022/2023,
  • wnioski sformułowane na posiedzeniu rady pedagogicznej kończącym rok szkolny,
  • treści zawarte w dopuszczonych do użytku i przyjętych do realizacji programach wychowania przedszkolnego i programach własnych,
  • treści podstawy programowej oraz statutu przedszkola.

Podstawa prawna: 

  • ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.),
  • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2021 r. poz. 1618),
  • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 356 ze zm.),
  • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. z 2017 r. poz. 1646 ze zm.).

Kalendarz

grudzień 2023
P W Ś C P S N
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031