Kilka słów o nas...

Przedszkole Miejskie nr 1 we Włodawie to placówka publiczna zlokalizowana przy ulicy J. Słowackiego 16 we Włodawie. Organem prowadzącym placówkę jest Gmina Miejska Włodawa, organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kuratorium Oświaty w Lublinie – Delegatura w Chełmie.

Przedszkole w obecnym budynku funkcjonuje od czerwca 1986 roku. Placówka zajmuje piętrowy wyremontowany budynek, w którym mieści się 5 sal zabaw, gabinet: logopedy, pedagoga, pedagoga specjalnego, psychologa, pomieszczenia administracyjno-gospodarcze, kuchnia oraz szatnia dla dzieci. Nad estetycznym i funkcjonalnym urządzeniem obiektu czuwa cały personel. Jest to placówka, do której uczęszcza 125 dzieci podzielonych na grupy wiekowe. Obok przedszkola znajduje się duży, nowoczesny plac zabaw, z którego korzystają zarówno dzieci z przedszkola, jak i z okolicznych bloków. Kadrę pedagogiczną w placówce stanowią: dyrektor oraz 17 wykwalifikowanych nauczycielek. Ogółem zatrudnione są 34 osoby.

Przedszkole działa na podstawie:
Ustawy – Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r.,
Uchwały Rady Miejskiej we Włodawie z dnia 20 maja 2003 r.,
Statutu Przedszkola Miejskiego nr 1 we Włodawie.

W naszym przedszkolu

children-4526384_1920 Nauka & Zabawa
W naszym przedszkolu łączymy naukę i zabawę.
carrots-2106825_1920 Zdrowe posiłki
Zdrowe, różnorodne posiłki ze świeżych produktów.
little-girl-1895746_1920 Bezpieczeństwo dzieci
W naszym przedszkolu dbamy o bezpieczeństwo dzieci.
kids-2835431_1920 Dogodna lokalizacja
Dobra lokalizacja naszego przedszkola to z pewnością nasz bardzo duży atut.

Poznaj nasz personel

Jesteśmy kadrą przedszkola, tworzącą grupę wykształconych, ambitnych i twórczych nauczycieli, zaangażowanych w pracę z dziećmi. Posiadamy pełne kwalifikacje uprawniające nas do pracy w przedszkolu.