Włączamy się w akcję Ministerstwa Edukacji Narodowej „Szkoła Pamięta”!

Nasze przedszkole po raz kolejny włączyło się akcję Ministerstwa Edukacji Narodowej – „Szkoła Pamięta”, która ma na celu uwrażliwienie dzieci na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności. Dzieci z grupy „Jeżyków” zapaliły znicze przy pomniku Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej, a dzieci z grupy „Wiewióreczek”, „Kasztanków” i „Pszczółek” udały się pod pomnik Tadeusza Kościuszki oraz na Cmentarz Wojskowy; zapalając znicze dały wyraz szacunku dla życia i dokonań bohaterów.