Warsztaty „Uważności dla najmłodszych”

Warsztaty „Uważności dla najmłodszych” poprowadzone zostały w naszym przeszkolu przez panią Jolantę Madej z Arteja – Pracownia Rozwoju we Włodawie. Przedszkolaki z grup Kasztanków i Dzwoneczków poznały kilka tajnych sztuczek – jak więcej widzieć , mocniej czuć , być bardziej skoncentrowanym. Poprzez treningi tego typu dzieci uczą się rozpoznawać własne odczucia, potrzeby, emocje czy reakcje (zamiast wybuchać złością czy przyjmować strategię ucieczki) oraz podnoszą swoją odporność na stres, nieunikniony w codziennym życiu. Długofalowo wzmacniają te ośrodki w mózgu, które wspomagają zapamiętywanie informacji, zdolność skupiania uwagi, planowania, rozwój empatii, zdrowego poczucia własnej wartości oraz umiejętność tworzenia dobrych relacji z ludźmi, czy wreszcie odpowiedzialności za własne zachowanie. Trening stanowi profilaktykę dla zdrowego rozwoju kondycji psycho-fizycznej dziecka. Warsztaty w kolejnych grupach już w tym tygodniu