Realizacja projektu „ABC małego Konsumenta”!

Dzieci z grupy Jeżyków i Wiewióreczek realizowały Projekt Edukacyjny „ABC Małego Konsumenta” przygotowany przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). Celem było uświadomienie dzieciom, że są konsumentami oraz zapoznanie ich z podstawowymi pojęciami, takimi jak konsument, paragon, reklamacja, przemyślane zakupy. Przedszkolaki z wielkim zaangażowaniem uczestniczyły w zajęciach i zabawach w ramach projektu. Na zakończenie dzieci otrzymały dyplom i upominek.