Przedszkolaki za pan brat z ekologią!

W minionym tygodniu nasze przedszkole po raz kolejny przystąpiło do XVI edycji programu „Kubusiowi Przyjaciele Natury”, który jest jednym z największych ogólnopolskich programów edukacyjnych o tematyce ekologicznej, organizowany przez markę Kubuś. Celem programu jest wpajanie najmłodszym nawyków dbania o środowisko naturalne, przyswajanie nowych wiadomości z zakresu ochrony środowiska, kształcenie dobrych nawyków w zakresie odżywiania się oraz aktywnego spędzania czasu.
W ramach programu zrealizowano poszczególne misje:
„Misja Przedszkole-Na tropie zmian klimatycznych”.
„Misja Dom-Na tropie ekonawyków”.
„Misja Sklep-Na tropie mądrych zakupów i życia w zgodzie z naturą”.
„Misja Las-Na tropie roślin i zwierząt”.
„Misja Zielona Energia-Na tropie odnawialnych źródeł energii”.
W każdy dzień przedszkolaki miały do wykonania inną misję, po której przewodnikami byli Kubuś i zwierzęta, z którymi dzieci wspólnie szukały rozwiązań ekologicznych problemów, jakie spotykamy na co dzień w naszym otoczeniu. Podczas zajęć przedszkolaki dowiedziały się m.in. jak ogromną rolę pełni w przyrodzie ekologia i pozyskiwanie źródeł energii odnawialnych. Regularne ćwiczenia gimnastyczne, częste spacery i wycieczki po okolicy przyczyniły się do polepszania sprawności fizycznej. Nasi mali ekolodzy z wielką uwagą oglądali filmy edukacyjne, słuchali audiobooków, uczyli się piosenek, rozwiązywali Kubusiowe zadania. Po ukończeniu wszystkich Misji programu nasza placówka nabyła prawo do posługiwania się certyfikatem „Kubusiowych Przyjaciół Natury”!