Psycholog w przedszkolu!

Psycholog w przedszkolu

W życiu każdej rodziny bywają różne kryzysy i pojawiają się sytuacje trudne. Wiek przedszkolny to nie tylko codzienna zabawa, ale również stres związany z wymaganiami, czy codziennymi relacjami rówieśniczymi.

Do najczęstszych problemów występujących u dzieci, jakie są zgłaszane przez ich rodziców zaliczyć można różnorodne lęki, nieradzenie sobie z emocjami, konflikty między rodzeństwem, czy problemy adaptacyjne, które z jednej strony mogą być naturalnym zjawiskiem wynikającym, np. z etapu rozwojowego lub wydarzeń w życiu dziecka, z drugiej zaś strony mogą wzbudzać niepokój. Rodzic zadaje sobie wtedy pytanie: czy coś złego dzieje się z moim dzieckiem? Jak mam się wobec niego zachowywać? Czy to minie?

Zwykle rodzice podejmują samodzielne próby znalezienia rozwiązania i sposobów radzenia sobie z niepokojącymi zachowaniami. Jednak nie zawsze to się udaje i wtedy warto skonsultować się ze specjalistą.

Niekiedy perspektywa pierwszego spotkania z psychologiem przeraża. Może pojawić się lęk przed oceną, poczucie winy oraz wstyd.

Radzenie sobie z emocjami jest niezwykle trudne, niezależnie od wieku. Kształtujący się w pierwszych latach życia dziecka układ nerwowy, w przyszłości będzie dźwigać dużą odpowiedzialność. Dlatego niezwykle ważne jest wsparcie i wczesna pomoc w sytuacjach trudnych.

Dlaczego warto porozmawiać z psychologiem przedszkolnym?

 Psycholog jest jak dobry detektyw. Potrafi zidentyfikować problemy rozwojowe i wprowadzić odpowiednie zajęcia do harmonogramu dziecka. Jest w stałym kontakcie z nauczycielami i wspólnie z nimi ustala plan działania, który ma na celu usprawnienie codziennego funkcjonowania dziecka w przedszkolu i poza nim.

Spotkanie z psychologiem przedszkolnym to wspólne odnalezienie nowych rozwiązań, służących dobru dziecka jak i jego całej rodziny, a kluczem do sukcesu w obustronnych kontaktach jest otwartość i współpraca stron.

Literatura:

Plopa M. (2005). Psychologia rodziny. Teoria i badania. Kraków: Impuls

Jarosz E., Wysocka E. (2006). Diagnoza psychopedagogiczna. Podstawowe problemy i rozwiązania.Warszawa:Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Ziemska, M. (2009). Postawy rodzicielskie Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Wiedza Powszechna.

Opracowała: Kamila Teodorowicz