Ogólnopolska kampania „BohaterON – włącz historię”!

Dzieci z grupy „Kasztanków ” i „Wiewióreczek” przystąpiły do ogólnopolskiej kampanii „BohaterON – włącz historię”, która ma na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego oraz promocję historii Polski XX wieku. Dzieci zostały wprowadzone w tematykę Powstania Warszawskiego i losy Powstańców poprzez bajkę pt. „Jak zostałem bohaterem” na podstawie opowiadania Elizy Piotrowskiej. Poprzez obraz i humorystyczny język przedszkolaki dowiedziały się, w jaki sposób zostać współczesnym bohaterem. Stworzyły definicję bohatera i patrioty, rozmawiały o symbolach narodowych. Przedszkolaki podjęły również na temat konfliktów i sposobów ich rozwiązania. Następnie dzieci wykonały pracę plastyczną – papierowe myszki – pacynki paluszkowe, które potem wykorzystały do odegrania scenek na temat rozwiązywania konfliktów. Przeprowadzona kampania rozbudziła świadomość historyczną naszych podopiecznych!