„Dlaczego warto czytać książki dzieciom?” – broszura informacyjna

CZYTANIE POWINNO SIĘ DZIECKU ZAWSZE KOJARZYĆ Z RADOŚCIĄ, NIGDY Z PRZYMUSEM, KARĄ CZY NUDĄ

Do czytania dziecku wybieraj odpowiednie książki:

 • ciekawe dla dziecka;
 • napisane lub tłumaczone poprawną i ładną polszczyzną;
 • uczące racjonalnego myślenia;
 • niosące przesłanie szacunku wobec dziecka, ludzi, innych istot, prawa;
 • promujące pozytywne wzorce postępowania;
 • dostosowane do wrażliwości dziecka – nie wzbudzające lęków i niepokojów;
 • unikające stereotypów kulturowych związanych z rasą, płcią itp.;
 • budujące pozytywny stosunek do świata i wiarę w siebie.

Wszyscy chcemy, aby nasze dzieci wyrosły na mądrych, dobrych i szczęśliwych ludzi.
Jest na to sposób – CZYTAJMY DZIECIOM!!!

Codzienne głośne czytanie dziecku jest czynnością niezwykle cenną, niemalże magiczną. Jest też jedną z najskuteczniejszych strategii wychowawczych jakie do tej pory wymyślono. Według badań wystarczyć czytać dziecku 20 minut dziennie, by mogło ono prawidłowo kształtować swoją osobowość, rozwijać się intelektualnie, emocjonalnie i społecznie.

A oto najważniejsze korzyści płynące z czytania dzieciom książek:

 • buduje więź pomiędzy rodzicem i dzieckiem;
 • zaspokaja potrzeby emocjonalne;
 • wspiera rozwój psychiczny dziecka i wzmacnia jego poczucie własnej wartości;
 • uczy języka, rozwija słownictwo, daje swobodę w mówieniu;
 • przygotowuje i motywuje do samodzielnego czytania;
 • uczy myślenia;
 • rozwija wyobraźnię;
 • poprawia koncentrację;
 • ćwiczy pamięć;
 • przynosi wiedzę ogólną;
 • ułatwia naukę;
 • uczy odróżniania dobra od zła, rozwija wrażliwość moralną;
 • rozwija poczucie humoru;
 • jest znakomitą rozrywką;
 • zapobiega uzależnieniu od mediów;
 • pomaga w rozwiązywaniu problemów;
 • jest zdrową ucieczką od nudy;
 • jest profilaktyką działań aspołecznych;
 • kształtuje nawyk czytania i zdobywania wiedzy.

Czytanie doskonale rozwija mowę! Zamiast w milczeniu oglądać ilustracje warto spróbować tego:

 • słuchaj, wskazuj, opowiadaj;
 • „Pokaż, gdzie jest…” – palcem wskazującym wskaż, o co proszę;
 • „Prawda, czy fałsz” – quiz na temat treści, np.: „Czy kot chodził w… szpilkach?”;
 • „Co by było, gdyby…? – wymyśl nowe zakończenie, wprowadź nowe postacie.