All posts by Renata Torbicz

Zarządzenie Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 1 we Włodawie

ZARZĄDZENIE NR 16/2021 Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 1 we Włodawie  z dnia 31 sierpnia 2021 r.   w sprawie: zawieszenia działalności opiekuńczej, wychowawczej i dydaktycznej oddziałów przedszkolnych w Przedszkolu Miejskim nr 1 we Włodawie do czasu zakończenia remontu placówki Na podstawie: § 6 ust. 1 i 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 grudnia 2002 […]

img_1337
Ubezpieczenie NNW dziecka

    W związku ze zbliżającym się rozpoczęciem roku szkolnego 2021/2022 informujemy, iż zgodnie z prawem przedszkole nie może zawierać umów na ubezpieczenie dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) z firmami ubezpieczeniowymi. Ubezpieczenie to jest dobrowolne i leży w indywidualnej gestii każdego Rodzica. Dyrektor PM 1